Opravy v nepriaznivom počasí

Aj keď sa snažíme opravy vykonávať hlavne u zákazníkov nie vždy sa to dá. Platí to hlavne v zimnom období a v čase nepriaznivého počasia, kedy vykonávame opravy na nižšie uvedených miestach. Robíme tak preto aby kvalita opravy poškodeného miesta nebola nepriaznivo ovplyvnená zlými poveternostnými podmienkami. Aj v tomto období platí vzájomné dohodnutie miesta a času, kde opravu vykonáme. V prípade, že je možné vykonať opravu u zákazníka, ktorý parkuje vo vlastnej garáži, tak opravu vykonávame priamo doma.

Aj keď mnohým z Vás v tomto období nemôžeme opraviť poškodenia vo vašom mieste bydliska budeme sa tak snažiť v niektorom z početných nákupných centier v Bratislave v čase, ktorý môžete využiť na nákupy a spojiť tak príjemné s užitočným.

Miesta, kde vykonávame opravy v nepriaznivom počasí:

_________________________________________________________________________________________

 

EVO Racing TEAM, pri  Elektrotechnickej fakulte v Mlynskej doline.

   mapa tu:

 

_____________________________________________________________________________________

Aupark, Einsteinova ul. 18, Bratislava

mapa tu:

_______________________________________________________________________________________

Terno, Kresánkova ul. 3, Dlhé Diely, Bratislava

mapa tu:

_________________________________________________________________________________________

OC Eurovea, Pribinova ul. 8, Bratislava

mapa tu:

 

Kontakt

Róbert Kozma AUTOSKLOPRASKLO Jurigovo nám. 7
Bratislava
+421 (0) 911 182 953 vaseobjednavky@gmail.com